Prijava


Na probleme ukaži i s nama ih istraži!

Imajući u vidu da nam je za realizaciju naših ciljeva potrebna i vaša podrška, kao i da nam je od izuzetne važnosti da budete informisani i uključeni u rad našeg Centra, omogućili smo da putem online formulara postanete deo naše mreže, a kako bismo vas, uz vašu saglasnost, kontaktirali radi vašeg učešća u aktivnostima koje sami izaberete.

Lične podatke koje nam dostavite, koristićemo isključivo u svrhu za koju nam iste date, a saglasnost za korišćenje vaših podataka u svakom trenutku možete da povučete obraćanjem na zvanične e-mail adrese ili kontakt telefona Centra. Kako biste se u potpunosti, na transparentan i razumljiv način upoznali kako prikupljamo, koristimo i štitimo vaše podatke, kao i o svojim pravima, molimo vas da prethodno pogledate našu Politiku privatnosti.